Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

přistání v Tallinu

Stihačky Avie v Baltických státech
Malkovský a Hanuš přistáli v Tallinu

O stihací letadlo Avia B. H. 33, které továrna právě dodává do Belgie a  které v posledních letech získalo celé řady skvělých vítězství, se jeví značný zájem i v jiných státech. Továrna staví tento jednosedadlový dvouplošník ve dvojím provedení a sice buď s trupem dřevěným, neb s trupem z ocelových trubek. Letadlo dociluje rychlosti kolem 300 km za hodinu a stoupá na 5000 m za 8 a půl minuty.

Zvláště živý zájem o tento stroj jeví v poslední době odborné kruhy lotyšské a estonské, které vyzvaly továrnu o jeho předvedení. Avia vyslal vzduchem do Revalu dvě svá letadla jedno s trupem dřevěným a motorem Jupiter serie VI., druhé s kovovým trupem a motorem Škoda L., řízená škpt. Fr. Malkovským továr. pil. Hanušem. Podle telegramu přistála obě letadla v Revalu, ač povětrnostní poměry byly velmi nepříznivé.

Letci byli nadšeně přivítáni zástupci ministerstev, leteckých vojenských útvarů a tiskem, které s neobyčejným zájmem očekávají předvádění letadel.

Národní listy, 27. 10. 1929


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.