Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

turné po Švýcarsku

Cenný úspěch Avie ve Švýcarsku

Továrna Avia, jak známo, vyslala kpt. Malkovského do Švýcarska, aby demontroval její typ BH 11, motor Walter 60 ks v střediscích tamního sportovního letectví. .... Ve Švýcarsku všude jevili o Avii velký zájem. Kpt. Malkovský předvedl letadlo v Curychu, Bernu, Thunu, Basileji, v Lausanne a v Neuchatelu za přítomnosti významných členů šv. leteckých klubů a činitelů vládních. Byl pořízen velký film, který bude promítán ve švýcarských kinech. Již z toho jest zřejmo, jak velkou propagaci pro naše letectví vykonala Avia tímto zájezdem.

Letadlo učinilo nejlepší dojem na odborníky. Kpt. Malkovský předvedl všude tak skvělou akrobacii, že přesvědčil dokonale jak o svém umění leteckém, tak o znamenitých vlastnostech letadla a motoru. Švýcarský tisk v dlouhých referátech vyslovuje se pochvalně a s uznáním o výsledcích české práce v letectví.

Kpt. Malkovský obdržel čestný odznak Aero-Club Suisse Section Romaine. Jeho zájezd vyvrcholil tím, že 7. t. m. získal první místo při meetingu v Neuchatelu a tím i cenné mezinárodní vítězství.

Naše letecké kruhy i veřejnost připraví kpt. Malkovskému vřelé uvítání na letišti ve Kbelích při jeho příletu, který jest očekáván 10. t. m.

Národní listy, 9. 5. 1928

Čech vítězem v aviatických závodech v Neuchatelu. Z Neuchatelu, 7. května. (Č.t.k.)

V aviatických závodech v Neuchatelu umístil se československý pilot kapitán Frant. Malkovský prvý v závodění avionet o pohár, věnovaný švýcarskou továrnou na hodinky Zenit. Kapitán Malkovský řídil při tomto závodu letadlo "Avia B H 11".

Národní politika, 8. 5. 1928

Velký úspěch čs.letadla ve Švýcarsku

Úř. - Praha 9. května

V minulém měsíci vyslala továrna Avia známého letce kpt. Malkovského do Švýcarska, aby tam podnikl propagační let a předvedl světoznámé turistické letadlo Avia BH 11 s motorem Walter o 60 ks. v nejdůležitějších střediscích švýcarského sportovního letectví. J ejště v dobré paměti, že toto československé letadlo dobylo velkých mezinárodních vítězství v Bruselu 1923, v Orly u Paříže 1926 a závodech o Coppa d´Italia 1925 a 1926. V minulém roce stanovili naši piloti na těchto letadlech pět světových rekordů traťových. Jest pochopitelné, že při budování švýcarského sportovního letectví projevil se veliký zájem o letadlo Avia a proto rozhodla se továrna k jeho předvedení.

Kpt. Malkovský předvedl letadlo postupně v Curychu, Bernu, Thunu, Basileji, v Lausanne, v Neuchatelu. Předvedení byli přítomni význační členové švýcarských klubů leteckých a příslušní činitelé vládní. Byl pořízen veliký film, který bude promítán ve švýcarských kinech, a již z toho jest zřejmo, jak velkou propagaci pro naše letectví vykonala firma tímto zájezdem.

Letadlo Avia s motorem Walter vzbudilo nejlepší dojem švýcarských odborníků a kpt. Malkovský předvedl na všech místech tak skvělou akrobacii, že přesvědčil všechny dokonale jak o kvalitách svých jako pilota, tak i  znamenitých vlastnostech letadla a motoru. Švýcarský tisk věnoval našemu letadlu zaslouženou pozornost a v dlouhých referátech vyslovuje se pochvalně a  s uznáním o výsledcích české práce v letectví.

Kpt. Malkovský dostal čestný odznak Aeroklubu Suisse Section Romaine. Jeho tourné po Švýcarsku vyvrcholilo tím, že 7. tm získal, jak již oznámeno, první cenu při meetingu v Neuchatelu a dobyl tím opět nového cenného mezinárodního vítězství našemu letectví.

Kpt. Malkovský přiletí do Prahy asi 10. t.m.

Lidové noviny 9. 5. 1928

Malkovský letěl na stroji Avia BH-11 s imatrikulací L-BONS. Po skončení turné se vrací přes Mnichov a v Praze přistává 10. května ve sněhové vánici (rh)


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.