Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

tragicky zahynul

Za štábním kapitánem Malkovským

jka - Brno 8. června

Je tomu právě črtnáct dní, kdy ztajil dech tisícihlavému množství, shromážděnému na brněnském letišti, svým závratným vzdušným baletem. Štíhlý, světlovlasý pilot energického profilu na svém Rudém ďáblu stal se rázem hrdinou meetingu a sklidil bouře potlesku jako již tolikrát před tím, utvrzuje svými až nepochopitelnými výkony víru v nového služebníka lidstva - letadlo. Neboť úžasná odvaha a podivuhodná smělost št. kpt. Malkovského nebyly naprosto donquichotovskými kousky hazardéra životem. Byly ve službách technického pokroku a čs. letecké konstrukce. Ano, zahraniční úspěch čs. letadel je nerozlučně spiat se jménem tohoto smělého letce. Jak nevzpomenouti v celé serii jeho zahraničních úspěchů zejména švýcarského loňského tourné, na němž v  nejvýznamnějších leteckých střediscích, postupně v Curychu, Bernu, Thunu, Basileji, v Lausanne a Neuchatelu předváděl letadlo Avia BH 11 s motorem Walterovým a všude sklízel přímo nezastřený podiv leteckých odborníků. Švýcarský tisk stejně věnoval sloupce letadlu i jeho pilotovi a štkpt. Malkovský byl zahrnut poctami, jež vyvrcholily, když korunoval v Neuchatelu své turné, dobyv první ceny na velkém mezinárodním meetingu.

Lidové noviny, 9. 6. 1930

Z úředního protokolu o vyšetřování:

"...letec se těsně před přistáním ocitl ve výši asi 200 metrů ve vrstvě zředěného vzduchu a letadlo začalo střemhlav klesat. Ani umění takového pilota, jako byl škpt. Malkovský, a jeho pokus o zmírnění pádu klouzavým letem, však tragédii nezabránilo. Letadlo dopadlo kolmo k zemi, tj. vrtulí se zabořilo do země asi 500 metrů od letiště. Pilot utrpěl smrtelná zranění na hlavě, prsou a končetinách, kterým podlehl. Podle pitevního protokolu byla jeho zranění neslučitelná se životem."


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.