Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

090314_m

Z EPP u? se d?lá i sníh! K model?m "rolb" si Michael G. Peter zhotovil i maketu sn?hového d?la, zda jím vyráb?l i onu drť z EPP se mi ale zjistit nepoda?ilo

ZPĚT