Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

090314_h

Oldtimery mne (zatím?) moc neberou, ale HS 100 (ro?ník 1936) Wernera Schustera má zajímav? ?e?enou p?ední ?ást trupu

ZPĚT