Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

090314_c

Tak s tímto Virem se potkat na nebi... Model s pulza?ním motorem Ralfa Knechta má rozp?tí rovný metr, vá?í p?itom 4,5 kg

ZPĚT