Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

0803_t

Manfred Schnepf se chystá na sout??e maket, proto svého Dreideckera staví p?esn? podle p?edlohy. S p?edpokládanou letovou váhou 12,5 kg by si m?l poradit zp?evodovaný benzinový motor ZG38

ZPĚT