Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

0803_r

N?kdy se patina tak úpln? nepovede (aspo? podle mého gusta), na druhou stranu bude ur?it? patrná i b?hem letu...

ZPĚT