Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

060204miniheli

V polovin? leto?ního roku by m?l být sv?t zaplaven t?mito vrtulní?ky za 30 EUR a jejich o n?co v?t?ími za dvojnásobek. Podle prospektu jsou v tomto zázraku dv? gyra a chytrá elektronika. Létají, i kdy? asi je?t? nikoli úpln? podle p?edstav svých tv?rc?.

ZPĚT