Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

040330Mar3

Motory ve verzi 2004 mají upravenou zadní ?ást pro lep?í uchycení do modelu. Konektory jsou z li?t, kdysi vyráb?ných v Tesle Jihlava. P?vodní magnety je mo?né nahradit magnety ze vzácných zemin o rozm?rech 5 x 5 x 2 mm (spodní motory). Vznikne "d?lo", ale pochopiteln? s vy??í spot?ebou.

ZPĚT