Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

040330Mar1

Motor vhodný pro p?epojení do trojúhelníka: Sta?í spojit vývody 1+2, 2+3, 3+1 a na spoje p?ipojit regulátor. Nemusí se p?evíjet, p?esto má hodn? slu?ný výkon. P?i napájení ze dvou ?lánk? Li** je s vrtulí 7x3,5 odb?r p?ibli?n? 2,6 A.

ZPĚT